​HPFI er du ’el-sikker’ derhjemme og på arbejde?

Siden 1993 har der været krav om ”fejlstrømsbeskyttelse” i nye el-installationer. Disse fejlstrømsafbrydere (HPFI-afbryder) bliver dog erfaringsmæssigt sjældent eller aldrig testet, hvilket kan være farligt for boligens beboere og arbejdspladsens medarbejdere.

En HPFI-afbryder skal testes minimum en gang om året (og meget gerne oftere) og foretages ved at trykke på en lille testknap på fronten af afbryderen.

Denne lille test får afbryderen til at lave en afbrydelse af strømmen, men samtidig ’motionerer’ den også kontakten inde i afbryderen, så den virker, hvis det engang bliver alvor.​

​Krav til HPFI-afbrydere i installationen

I november 2006 udkom der en Stærkstrømsbekendtgørelse, som stiller krav om, at der inden juli 2008 skal være installeret HPFI-afbrydere foran alle stikkontakter i såvel nye som gamle el-installationer.

Det vil i praksis sige, at der foran alle el-installationer i boliger og kontorområder skal indbygges HPFI-afbrydere, hvis det ikke allerede er tilfældet. Ligeledes er der også krav om, at HPFI-afbryderen fungerer, hvilket kræver, at den jævnligt bliver testet - som minimum via testknappen på fronten.

Er man i tvivl om hvorvidt HPFI-afbryderen virker korrekt, er du velkommen til at kontakte CME EL-service ApS, som kan fortage en certificeret test og eventuelt udskifte afbryderen.

Du er selv ansvarlig

Man bør være opmærksom på, at det er ejeren og brugeren af installationen, som er ansvarlig for, at HPFI-afbryderen er testet og fungerer korrekt, og som er ansvarlig, hvis en uvirksom/fejlramt afbryder er årsag til en el-ulykke.

Referencer:

Krav om HPFI-afbryder

Fejlstrømsafbryder - Wikipedia, den frie encyklopædi

Læs mere om test af HPFI-afbryderen her:

Test af HFI-/HPFI-afbrydere.​

Informationer​

​CME El-service ApS

CVR: 89910110

Find os

Landbrugsvej 10 B

5260 Odense S